Succes Historier

Optimize It har arbejdet i en lang række af store danske og internationale virksomheder for at nå de mål der er sat for såvel virksomheden som medarbejderne og dig. Erfaringen omfatter både store offentlige og private virksomheder. Vi er dedikerede og arbejder for at vi når målet sammen på både det faglige som det personlige niveau.

 

Personligt Mentorship

Vi arbejder for at du når dine mål. I nogle tilfælde kender du selv dine begrænsninger, som en nuværende eller ny situation lræver. I andre tilfælde, er du blevet opmærksom på at du forbigåes på dit job, chefen er altid kristisk overfor dig, eller du er deltager i konflikter mellem dine kollegaer eller lederen. Det kan opleves på forskellige måder - og derfor kan du have behov for et Personligt Mentorship, hvor vi i fortrolighed kan hjælpe dig med at nå dine mål.

Virksomhed - Mentorship for medarbejder

Dygtige medarbejdere betyder alt for succesrige virksomheder. Har en medarbejder alle de faglige kompetencer men mangler personlige eller ledelsesmæssige kompetencer, kan vi hjælpe medarbejderen med at komplementere sine personlige kompetencer til at kunne udfylde rollen. Det kan også være en måde at hjælpe medarbejdere, så de indgår bedre i de organisatoriske sammenhænge således at både virksomheden soom medarbejderen når målene.

Interim ledelse

I de tilfælde, hvor der uventet er behov for at indgå som leder, kan det være nødvendigt at have en professionel og erfaren leder til at udfylde rollen. Det kan være at fortsætte med det arbejde og de målsætninger der eksisterer eller det kan være med det formål at løfte ledelsesopgaven eller ændre funktionen, så den faste leder får de mest optimale betingelser på at nå virksomhedens mål og sine egne mål. Vi arbejder for at begge når deres mål med succes.

Programledelse

Programledelse er ledelse af flere projekter som samlet set er et program.

Flere og flere virksomheder vælger at se den samlede (forretningsudviklings-) proces som et program og udnævne en programleder, som har det overordnede ansvar for, at de mange forskellige delprojekter, som de strategiske planer om forretningsudvikling er blevet nedbrudt til, koordineres og er i overensstemmelse med den overordnede strategi. OptimizeIt har stor erfaring med etableringe af programmet, programkontor samt gennemførelse af programmer, som er kørt lidt væk fra målet. Vi formår optimalt at etablere det ekstra herakiske organisationslag, som sammen med projektlederne, linjeorganisationen og sponsoren, kan binde de strategiske mål sammen med de operationelle planer og projektporteføljer i en koordineret udviklingsproces.

Projektledelse

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).